Zweitwohnsitz-vergunning

Tekst: Karin Eegdeman

Begin 2018 heeft er in het Salzburgerland een ingrijpende wetswijziging plaatsgevonden waardoor het niet langer toegestaan is om huizen en appartementen in gebouwen met een woonbestemming (maximaal vijf appartementen) aan toeristen te verhuren. De maatregel werd genomen omdat de hoge vraag naar onroerend goed door (buitenlandse) investeerders het voor de lokale bevolking steeds lastiger maakt om een eigen huis te kopen. Wie zo’n woning of het appartement al voor 1 januari 2018 legaal aan toeristen verhuurde, mag daar overigens gewoon mee doorgaan.
Een andere doorn in het oog van de regionale politiek is het hoge aantal illegale Zweitwohnsitze. Zweitwohnsitz is het Oostenrijkse woord voor appartementen of huizen die door de eigenaar zelf recreatief worden gebruikt, bijvoorbeeld in weekenden en vakanties. Een Zweitwohnsitz is illegaal als dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan en dat is dus het geval bij panden met een woonbestemming. Helaas zijn er nogal wat buitenlandse huiseigenaren die zulke panden in het verleden hebben gekocht en er toch alleen in weekenden en vakanties wonen. Ook al werd en wordt dit oogluikend toegestaan, in feite bezitten zij een ‘illegale Zweitwohnsitz’. Inmiddels moeten zulke panden actief als Hauptwohnsitz worden aangemeld, wat erop neerkomt dat je bij ondertekening van het koopcontract in een apart document vastlegt dat je het pand niet als Zweitwohnsitz zult gebruiken. Gebeurt dat wel, dan kan er een boete worden opgelegd of zelfs tot dwangverkoop worden overgegaan.
De controle op het juiste gebruik van de woning blijkt in de praktijk moeilijk. Zo is het weliswaar toegestaan het elektriciteits- of waterverbruik af te lezen om een illegale Zweitwohnsitz te ontdekken en aan te pakken, maar er is simpelweg te weinig menskracht om zulke controles uit te voeren. De lokale politiek heeft daarom onlangs besloten tot een soort generaal pardon. Dit werkt als volgt: als u voor 2016 eigenaar was van een pand met een woonbestemming en dit toch alleen voor uw eigen vakanties gebruikt, dan heeft u gedurende heel 2019 alsnog de mogelijkheid een Zweitwohnsitz-vergunning op persoonlijke titel aan te vragen. Hiermee wordt het pand een officiële vakantiewoning die u dus ook in de toekomst als zodanig mag gebruiken. U betaalt dan waarschijnlijk een iets hogere lokale belasting (besondere Orts­taxe). Let wel: deze vergunning rust niet op het huis of appartement, maar alleen op de huidige eigenaar. Mocht u de woning verkopen, dan vervalt de Zweitwohnsitz-­vergunning. Het spreekt bovendien voor zich dat u aan deze persoonsgebonden ­vergunning niet alsnog het recht ontleent om de woning aan toeristen te mogen verhuren. Om het nog ingewikkelder te maken, honoreert een aantal gemeenten in het Salzburgerland de aanvraag voor de persoonsgebonden Zweitwohnsitz-­vergunning ook wanneer u het huis of appartement na 2016 hebt aangeschaft. Alleen al daarom loont het om bij twijfel contact op te nemen met de gemeente.

Karin Eegdeman, in Oostenrijk gecertificeerd als makelaar, over alles wat er komt kijken bij de aankoop van een appartement, huis, chalet of horeca-object in het land.

Ze is bereikbaar onder nummer 04071-10322 of via haar website alpreal.nl

Deze column valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie
Verkoop
Subsidies
Kopen op Erfpacht

Google advertentie