Maandelijkse kosten

Tekst: Karin Eegdeman

Het zal u niet verbazen dat u bij de koop van een huis of appartement in Oostenrijk maandelijks een aantal vaste kosten hebt, zoals verwarming, water, elektriciteit, rioolrecht, afval ophalen, internet en verzekering. De kosten hiervan zijn min of meer vergelijkbaar met die in Nederland en België (circa 3-4 euro per m2 woonoppervlakte, uiteraard afhankelijk van isolatie, bouwjaar en gebruik). U komt echter ook een aantal kostenposten tegen die heel anders worden berekend dan bij ons, plus een paar die wij niet kennen. De meest opvallende: de gemeentelijke belasting in Oostenrijk is gebaseerd op de waarde van het grondstuk waarop uw huis staat en dus niet op de waarde of grootte van het huis zelf. Die grondstukwaarde is in 1970 vastgesteld door de Oostenrijkse fiscus, met als voornemen om elke tien jaar opnieuw te bepalen hoe de waarde zich heeft ontwikkeld. U kunt zich voorstellen dat dit nogal een klus is; in de praktijk vindt die tienjaarlijkse herwaardering dan ook alleen plaats voor agrarische grondstukken. Voor overige grondstukken passen gemeentes een indexatie toe. De bedragen liggen daarom dus hoger dan in 1970, maar zijn nog altijd relatief laag.
Een opvallende kostenpost in Oostenrijk is het kijk- en luistergeld voor het gebruik van radio en tv. In Nederland en Vlaanderen is deze post afgeschaft, maar in Oostenrijk betaalt u nog steeds voor de publieke omroep. Die kosten (ongeveer ­
€ 250,- per jaar) staan dus los van de abonnementen die u zelf afsluit voor internet en tv. Voor water betaalt u in veel gemeentes in de Alpen daarentegen helemaal niets. Uw verbruik wordt overigens wel gemeten: het water wordt immers via het riool afgevoerd en daar betaalt u wel weer voor. Is uw water afkomstig uit een lokale bron, dan moet u bovendien verplicht lid worden van de Wassergenossenschaft die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de kwaliteit van dit water. Aan de kosten die dit met zich meebrengt, betalen alle leden van de Genossenschaft mee. Ik schat dat ongeveer de helft van de huizen in de Alpen op zo’n lokale bron is aangesloten. Een vergelijkbare kostenpost is die van de Weggenossenschaft. Veel wegen in Oostenrijk zijn nog in privébezit en alle huiseigenaren aan zo’n privéweg betalen mee aan de (relatief lage) kosten van onderhoud van die weg (zoals nieuwe asfaltering) en aan het sneeuwruimen.
Wanneer u niet permanent in Oostenrijk woont (en dus ook niet als zodanig bent ingeschreven) betaalt u verder meestal een besondere Ortstaxe; de hoogte hiervan hangt af van het woonoppervlak van uw huis of appartement. Deze (gemeentelijke) belasting stelt u vrij van het betalen van toeristenbelasting voor uzelf, uw (klein)kinderen, uw (groot)ouders én uw broers en zussen en hun kinderen. Op dit moment bedraagt deze belasting zo’n vier- tot achthonderd euro per jaar.
Tot slot is er nog een belasting die vanuit het land wordt opgelegd bij toeristisch verhuur van uw pand: de zogenaamde Landesbeitrag. Deze is afhankelijk van uw huuromzet en is altijd een promillage van de omzet (minder dan 1%). Alles bij elkaar zijn deze bijzondere kosten niet heel hoog, maar het is uiteraard wel prettig er vooraf rekening mee te houden.

Karin Eegdeman, in Oostenrijk gecertificeerd als makelaar, over alles wat er komt kijken bij de aankoop van een appartement, huis, chalet of horeca-object in het land.

Ze is bereikbaar onder nummer 04071-10322 of via haar website alpreal.nl

Deze column valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie
Verkoop
Subsidies
Kopen op Erfpacht

Google advertentie