Bouwvergunning

Dat daar nogal wat aan vooraf ging, heeft iedereen inmiddels wel door. Het ergste was de waterkwestie. Het krijgen van toestemming voor de afvoer van het water (zie blog 6) was al een heel avontuur, maar de toevoer sloeg alles… Ooit behoorde ons perceel (en de bouwpercelen om ons heen) bij een boerderij met een bron op het terrein die voor alle te bouwen huizen (dus ook het onze) de watervoorziening zou regelen. Dat is vrij gebruikelijk in Oostenrijk. Helaas investeerde deze familie niet goed in waterzuivering en waren er ook geen reserves opgebouwd. Toen bleek dat er voor zo’n 3 à 4 ton geïnvesteerd zou moeten worden, vonden ze het tijd om de voorziening over te dragen aan de gemeente. Die ging akkoord… tot er een nieuw gemeentebestuur kwam die de investering wel erg fors vond en de beslissing terugdraaide. Drie keer raden wie er gezellig midden in deze discussie waren beland? Juist… wij!

Waterperikelen

De provincie kwam eraan te pas, Frank (onze tussenpersoon) heeft zich de benen uit zijn lijf gelopen naar gemeente, provincie en familie. In een gezamenlijk overleg bleek dat de boer niet meer aansprakelijk was voor onze aansluiting en werd besloten dat de gemeente die aanleg zou overnemen. Totdat bleek dat de boer hiervoor moest tekenen en deze man, ook niet gek en bang voor de consequenties, dat heeft dat geweigerd. Tja, toen was er weer geen water! Het allerergste is dat de leiding pal langs ons perceel loopt van de ene naar de andere buren: je zou haast illegaal af gaan tappen.

We hebben ‘m!

Hoe dan ook: de watervoorziening moest eerst worden geregeld voordat de gemeente de bouwvergunning af zou geven. Op een dag kwam het bericht dat we alsnog aangesloten zouden worden op de watervoorziening van de boerderij. Helemaal vertrouwen deden wij dat niet; waarom nu opeens wel? Al snel bleek dat de watervoorziening een coöperatie zou worden! Wij werden van harte uitgenodigd op de eerste ledenvergadering Met veel moeite heeft Frank er op die vergadering voor gezorgd dat wij al vast toegelaten zouden worden door de boer voordat het proces tot omvorming naar een coöperatie was afgerond. We zijn wel benieuwd hoe deze soap zich verder ontwikkeld. In ieder geval hebben we de nu zo felbegeerde bouwvergunning en kunnen na de winter van start.

Tijd voor gebak!

Servus, Elselien