Boeken

Beslist geen sprookje

Dat het leven van keizerin Elisabeth van Oostenrijk geen sprookje was, is bekend. Sisi had veel moeite zich aan de strenge hofetiquette te onderwerpen, voelde zich in haar vrijheid beknot en kon niet opschieten met haar bemoeizuchtige schoonmoeder. De Amerikaanse schrijfster en journaliste Allison Pataki heeft voor haar goed gedocumenteerde roman Sisi, de opstandige keizerin tal van historische bronnen geraadpleegd. Tegelijk probeert ze in het hoofd en hart van de keizerin te kruipen en vanuit Sisi’s perspectief te beschrijven hoe ze haar leven heeft ervaren.

Al tijdens Sisi’s leven ging het gerucht dat de Hongaarse graaf Andrássy de vader van haar jongste dochter Marie Valerie zou zijn. Pataki laat Sisi inderdaad bijna bakvisachtig verliefd zijn, maar nooit de grens overschrijden. Pataki voelt duidelijk sympathie voor de beknotte en door haar echtgenoot bedrogen keizerin, maar geeft haar een genuanceerd karakter. Zo laat ze haar soms egoïstisch en zelfs kil en ongeïnteresseerd reageren, met name als haar kinderen of de keizer een terecht beroep op haar doen.

Zelfkritisch is de geromantiseerde Sisi ook, bijvoorbeeld als ze zich bij het sterfbed van haar schoonmoeder afvraagt of ze misschien te hard over haar heeft geoordeeld en zelf niet openstond voor een toenadering.

Pataki schreef een pakkend boek over een gevoelig meisje dat slecht voorbereid begon aan haar taak als keizerin en daar na tal van teleurstellingen ook geen moeite meer voor wilde doen.

Allison Pataki, Sisi, de opstandige keizerin, € 19,99, House of Books