Mariëlla Beukers - Wijnkronieken

Vanaf 15 oktober 2018 is het er, het nieuwe boek van Mariëlla Beukers, onze vaste wijncolumniste! Het kreeg de toepasselijke titel Wijnkronieken, en heeft als ondertitel Twintig eeuwen Nederlanders en wijn. En als je van wijn en geschiedenis houdt, dan is dit je boek.

‘De wijn is een werk der konst, gelijk als het bier en het brood is.’ Met deze woorden begint de achttiende-eeuwse encyclopedie-bewerker Chalmot in 1778 een paragraaf over wijnvervalsingen. Hij vervolgt: ‘De natuur heeft de Druiven, de konst doet al het overige. Maar dan behoorde de konst de natuur niet te bederven, maar dezelve in zommige opzigten te volmaaken. Wenschelijk ware het derhalven, dat er geene andere Wijn-behandelaars in de wereld waren, dan welke, hiervan overtuigd, zich zo na moogelijk aan de natuur poogden te houden, dan zouden wij eenvoudigen en zuiveren, en derhalven goeden Wijn hebben.’ Een citaat dat de eenentwintigste-eeuwse aanhangers van natural wine enorm zou bevallen.

Lees meer en bestel op: https://www.wijnkronieken.nl/wijnkronieken-het-boek/